Hebrew and Judaica Manuscripts at the Bodleian Libraries, Oxford University

MS. Heb. c. 20

Physical Description

Ff. 42.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/A

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 1) the end of יום מימים;

2.

צפה בבת (Zunz, p. 54, Qalir?);

3.

אאדירה בגודל לבן תעלומות, with refrain אאמיר לנותן סליחה ..., (א̇ב̇); acr. יוחנן הכהן ביר;

4.

(fol. 2) אפאר למלכי בקודש, (א̇ב̇);

5.

ובכן ... מקום אֿלפי שנאן, (א̇ב̇);

6.

ובכן ... אֿדיר במרומי ערץ, (א̇ב̇), incomplete.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/B

Contents

For סדרים
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 3) beg. missing, מגן begins מלכות ביקרותיו; מחיה beg. יראה ומורא ליראיך;

fol. 3b, headed שוב אל ארץ, beg. אדמת ארץ המקדשת;

2.

(fol. 4, injured) headed ויהי בעת ההיא, beg. אֿיש אשר מכר פורת למידינים, followed by the heading ויוסף הורד מצרימה (injured), mostly א̇ב̇.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/C

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 5) beg. missing, a section beg. אנה אב בקיהיון. בעשן אשר לעינים כיהיון followed by a piece, headed [וב]כן ויהי כי זקן יצחק, and ובכן ויקרא את עשו ב̇ה̇;

2.

(fol. 5b) on ויתן לך האֿיֿםֿ, beg. איש תם בטוב אסמתה;

3.

(fol. 6b) on ויצא יעקב, beg. ארקא קצרה וקפצה. בעת תם יצא, mostly א̇ב̇; to judge from their style and Midrashic character the pieces must be old.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/D

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew, Judeo-Arabic
1.

(fol. 7) beg. missing, ר beg. רזמו והברו שמים, end תטהרם ועוד בל יגואלו בשיקוץ זר וגילול;

2.

(fol. 7b) headed אמור, beg. אצילי משחת מורך בכפות בוהנים, (א̇ב̇), end missing; with vowel points and marginal notes in Arabic;

3.

(fol. 8) for כי תזריע, beg. with כ, כפרי לויי לנוה לא עת בוא, end תמוך תתמוך לפני עדה, followed by אמת, (א̇ב̇), with acr. שלמה.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/E

Contents

Maḥazor; Liturgical
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 9) fragment of a Maḥazor, giving the end of שמחת תורה

2.

(fol. 9b) a liturgy beg. מי יערך אליך מענה לספר, and (fol. 10b), by a later hand, the blessing recited on פסח, viz. ברוך ... שגאלנו וגאל את אבותינו, (א̇ב̇).

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/F

Contents

A fragment of the Siddur of R. Amram

beg. (fol. 11) with הושענה, ending (fol. 16b) with the words (injured) נשלם הסידור שלתפלות ושלברכות שלכל השנה כולה שלעמרם ... ששנא ריש מתיבתא. Then follows the formula of כתובת בתולה, end missing. No date, but the writing is old.

Language(s): Hebrew

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/G

Contents

Fol. 18
Two שבעה for Sabbaths, by Qalir (לאלעזר בר אלקלר)
Language(s): Hebrew
1.

beg. ואנחנו אשמים לפניך אשמתינו גדלה;

2.

אשרקה אאסוף נדוחים למחוזן, oblong, injured.

On the verso a magical formula headed סידז לצבייאן (?), and a few verses of Numbers, written in the form of a scroll.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/H

Contents

Liturgies for יום כיפור
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 19) beg. missing, beg. צֿור עולמים בכס נכון, followed by

2.

(ibid.) headed ובכן דבר אל אהרון אחיך, beg. דבר אומן אומץ אות היא לעולם, (א̇ב̇);

heading ואל יבוא בכל עת, beg. ואֿל יבוא בהגבהת מחשבות;

heading ובכן אל הקודש, beg. מקום אֿשר אימה במחצבו, (א̇ב̇);

and heading ובכן מבית לפרוכת, beg. ארבע עמודים סוככת;

3.

(fol. 20) end תֿבל וכל אפיקים, (א̇ב̇); שמים תֿלית תמכתה לשלומך, (ת̇ש̇ר̇ק̇); וארץ לאֿבות ובנים אימנתה;

4.

headed ובכן ית̇ שמ̇ ייי̇ אנו̇ ע̇ יש̇ עמ̇, beg. יתגדל אֿדיר בישמי ערץ; שמך אין לאֿחר אדרך נמהר, (א̇ב̇), incomplete.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/I

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
1. (fol. 21)
a fragment of עבודה (much injured), the following extract may help identification,

ושבעה קודם וג̇ טֿרף עפר בעפר. להוביל כופר. מיגולם בריות. טיכס סיחים. ניביך סיאחים. להדשיא שאיות. טס לעמוס. בעב קל לרמוס. שיטי תחתיות. טען קסקסים. באוקינוס מיתגוססים. כאחד להיות.;

2. (fol. 22)
liturgy for שבועות

beg. וירד אֿיש בנביאים מיוחד;

fol. 22b, beg. אנכי אימנתי לך שם ייחוד להמליכה. אם תמליכיני עליך אותך על כל אמליכה. היזהר בני בדיבור זה ובו תתמוככה. ואל תשגה לעשות כאשר עשה מיכה.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/K

Contents

סליחות

beg. missing.

On the margin of fol. 23, the following name is written (probably that of the author of 1.), לשמריה הכהן ביר̇ אהרן נט̇ רח̇.

Language(s): Hebrew
1.

(fol. 23) end יה הירצה לנו בזו השעה. תחנונינו יי שמעה;

2.

אֿשפכה לפניך שיחה, by Qalir (Zunz, p. 54, 8);

3.

(fol. 23b) beg. only, אתה סתרינו וסברינו, (א̇ב̇ to ה);

4.

(fol. 24) end only יותן הכופר ויבושר מחנם. ראשון לציון הנה הנם;

5.

(ibid.) beg. אב לרחם ורב סלוח חוללתנו, (א̇ב̇), Zunz, p. 234, 1 (?);

6.

(fol. 24b) beg. אם תשקיט מי ירשיע, (א̇ב̇ to כ).

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/L

Contents

Fol. 25
A liturgy

injured, comprising רם על כל הרמים;

fol. 26, אהיה אשר אהיה;

fol. 27, מי ימלל; and מי יספר;

fol. 28, כתר; end ובכל פועל ידי אמונתך אמן א̇ א̇ סלה.

Language(s): Hebrew

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/M

Contents

Liturgies for שבת נחמו (?)

With vowel points.

Language(s): Hebrew
1.

(fol. 29) אאדיר במקהלות, headed אופן, (א̇ב̇);

זולתיך, beg. אופל אור משכני (א̇ב̇);

קדושתא, beg. אֿם הבנים כיונה מנהמת;

אשלמתא, beg. אזיי חיים באיים נבלענו, only one line (imperfect);

2.

(fol. 30) beg. missing, beg. זֿעם ממך אבריחה, last line רֿאש על כל י..מו, acr. [אלע]זר בירבי קיליר;

3.

(ibid.) אמרו לבת ציון, (א̇ב̇), headed ובכן נחמו נחמו עמי;

4.

(fol. 30b) אהלי משכנות תם, (א̇ב̇), with the same heading;

5.

(ibid.) ותנחם אום מכל אנחותיה, headed וב̇ ולך תעל̇ קדוש̇;

6.

(fol. 31) אתה בניחומיך תקום לנחם, (א̇ב̇), with heading הקדושה לאנכי;

7.

(ibid.) beg. injured; א....עד לא אנשה, acr. אלעזר חזק, last line קֿראתיך אל תפחד ותיתעה. קשוב הוניית מיהר צועה;

8.

(fol. 31b) beg. עתה אקום לנקום נקמתכם;

9.

(ibid.) beg. אל תפחדו ותרהו, end missing, acr. אלעזר בירבי ק[יליר];

10.

(fol. 32) beg. missing, end קול אשמיע בהמון מחניי;

11.

(ibid.) beg. אדון שח למקוי ישעו לילה ויום, (א̇ב̇), headed היוצר לְשַ̇ב̇ ענייה, accordingly No. 10 belongs to the section ראה;

12.

(fol. 32b) העת תחון ענייה סוערה, headed אל נערץ;

אסלדה בחילה מלכי, headed אופן, acr. אלעזר;

אדיר נורא ואיום, headed מאורות, acr. אלעזר חזק;

אז מהדומות. בפנותך צלמות, (א̇ב̇ to ו), headed זולתיך.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/N

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew, Judeo-Arabic
1.

(fol. 33) beg. missing, and injured, beg. ורגליו ויפשיטו כלי בד, end והוא מבשר ישועות והלבין כשלג אודם השני, (fragment of עבודה ?);

2.

(ibid.) אב מצא הנחה, (א̇ב̇ and ת̇ש̇), headed קדושה ראש השנה ושבת;

3.

(fol. 33 bis) איש מנוחה תם מצא, (א̇ב̇), headed הדא עלי לחן עד מתי תקצר רוחי.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/O

Contents

Fol. 34
A fragment of the liturgy for גשם (rain) (at שמיני עצרת)

injured, and beg. missing, last strophe beg. לא תֿלוה מלפתוח סגור. לענות מצפצפים כעגור. מ̇ תריק לכל מגור. בן עגור ואגור, (א̇ב̇), followed by א̇ו̇א̇ איום זכור נא לשואלי מים.

With vowel points.

Language(s): Hebrew

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/P

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 35) end of a liturgy for שמנה עשרה, (א̇ב̇), much stained; מ begins מעת צג צפיר העיזים, פ begins פרעו למן נשו;

2.

(fol. 35b) a similar liturgy, beg. אֿת שמועתנו מי האמין ... שמאל וימין. בצום העשירי תימין. אמונת.. אשר בך האמין. ב̇ מגן, (א̇ב̇), Zunz, p. 67, incomplete;

3.

(fol. 36) beg. missing, end מעדניי אאכילה. רעייתי אשמיעך באהבה כלולה. באתי לגני אחתי כלה, probably for weddings;

4.

(ibid.) אגורים בחיבה תועצם שימחתכם, (א̇ב̇);

5.

(fol. 36b) אדרת מעטה הוד והדר כאיתן יאופד חתן, (א̇ב̇).

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/Q

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 37) end of a liturgy, כעירין וקדישין מה יפו לקדושה קדושים נפת מ.. ומקדישים זה מזה, stained;

2.

(ibid.) גן אראלים וגן אופנים שלחיך ברקים, headed אופן, followed by scribbling.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/R

Contents

Liturgies on Isaiah vi (Haftarah for יתרו)
Language(s): Hebrew
1.

(fol. 39) beg. with צֿדק בן קיש מכל דורו בגבהיהו, end אֿורה צמחה על ידי ישעיהו בשנת מות מלך עוזיהו, (ת̇ש̇ר̇ק̇);

2.

(ibid.) ואראה אלים אראלים אבירים, (א̇ב̇), end missing;

3.

(fol. 40) beg. missing, end בֿין ראם זה לזה. אֿומרים וקרא זה אל זה, (ת̇ש̇ר̇ק̇);

4.

(ibid.) beg. ואמר. אֿהדר לאלי זה אשר יעץ, (א̇ב̇);

5.

(fol. 40b) קדוש ק̇ ק̇ תרשישים עם תלולים יתמידו, (ת̇ש̇ר̇ק̇), end missing.

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/S

Contents

Fol. 41
A mystical prayer

beg. missing (?), beg. בשם הקוד... מטה ועוד הפך מים, ending with a mystical formula, headed וזאת תהיה תפלת אדם שיתפלל בעת שירחץ וילבש.

Language(s): Hebrew

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

MS. Heb. c. 20/T

Contents

Fol. 42
Prayers based on the beginning of Psalms ix-xiv

with other verses, e.g. on Psalm xi after צפור followed קול כלפה (these two words also occur in the other Psalms), with Psalm lxvi. 9, 10, 13, Jeremiah xxxi.7 and lxxxix.53.

Language(s): Hebrew

Physical Description

vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought through the Rev. G. J. Chester, 1891 (from the Genizah).

Additional Information

Record Sources

Manuscript description based on Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library, vol. ii, by Adolf Neubauer and Arthur Ernest Cowley, Oxford 1906, No. 2736.

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions). Contact specialcollections.enquiries@bodleian.ox.ac.uk for further information on the availability of this manuscript

Catalogue Images

Fragment Images

Thumbnail of 1aThumbnail of 1bThumbnail of 2aThumbnail of 2bThumbnail of 3aThumbnail of 3bThumbnail of 4aThumbnail of 4bThumbnail of 5aThumbnail of 5bThumbnail of 6aThumbnail of 6bThumbnail of 7aThumbnail of 7bThumbnail of 8aThumbnail of 8bThumbnail of 9aThumbnail of 9bThumbnail of 10aThumbnail of 10bThumbnail of 11aThumbnail of 11bThumbnail of 12aThumbnail of 12bThumbnail of 13aThumbnail of 13bThumbnail of 14aThumbnail of 14bThumbnail of 15aThumbnail of 15bThumbnail of 16aThumbnail of 16bThumbnail of 17aThumbnail of 17bThumbnail of 18aThumbnail of 18bThumbnail of 19aThumbnail of 19bThumbnail of 20aThumbnail of 20bThumbnail of 21aThumbnail of 21bThumbnail of 22aThumbnail of 22bThumbnail of 23aThumbnail of 23bThumbnail of 24aThumbnail of 24bThumbnail of 25aThumbnail of 25bThumbnail of 26aThumbnail of 26bThumbnail of 27aThumbnail of 27bThumbnail of 28aThumbnail of 28bThumbnail of 29aThumbnail of 29bThumbnail of 30aThumbnail of 30bThumbnail of 31aThumbnail of 31bThumbnail of 32aThumbnail of 32bThumbnail of 33aThumbnail of 33bThumbnail of 33(b)aThumbnail of 33(b)bThumbnail of 34aThumbnail of 34bThumbnail of 35aThumbnail of 35bThumbnail of 36aThumbnail of 36bThumbnail of 37aThumbnail of 37bThumbnail of 38aThumbnail of 38bThumbnail of 39aThumbnail of 39bThumbnail of 40aThumbnail of 40bThumbnail of 41aThumbnail of 41bThumbnail of 42aThumbnail of 42b

TO TOP